Voor de opening zijn de vier burgemeesters uitgenodigd om het jubileumjaar te openen. Op 8 juli zullen we het verbond van kleine waterschappen, ook wel Banne genoemd, herdenken. Dit historische feit vond plaats 600 jaar geleden. Met dit verbond werd het eerste samenwerkingsverband en tevens de eerste polder van Nederland een feit. In de 11e en 12e eeuw introduceerden broeders en nonnen hier de tuinbouw. Er werden watergangen gegraven in het Veen. Het veen werd niet alleen afgegraven om in de winter vuur te maken, maar ook geoxideerd door in contact te komen met zuurstof. Hierdoor zakte de grond langzaam. Aan het einde van de 12e eeuw was er een grote storm, genaamd de Elizabethvloed. Het land kwam volledig onder water te staan en het voedsel bedierf. De landeigenaren die de Banne beheerden, kwamen toen samen in Enkhuizen en besloten dat de organisatie anders moest worden georganiseerd. Tot die tijd moest elke agrariër, afhankelijk van de grootte van zijn land, de kleine dijkjes onderhouden. Door ze op te delen, hoefde men slechts één deel te onderhouden. U begrijpt dat dit onhoudbaar werd. Mede daardoor kon het land zo vaak onderstromen. Maar wie moest het beheer op zich nemen en wie zou belasting heffen? Dat was een ondankbare taak. Enkhuizen en de streek lagen toch al in onmin. Stede Broec heeft toen deze organisatie naar zich toegetrokken. En omdat het zo’n grote polder werd, zei men destijds: “Stede Broec heeft zijn grote slag geslagen.” Vandaar ook de naam “Grootslag”. Ook Wervershoof voegde zich bij hen in 1340, gevolgd door de Houtenpolder in 1962. Enkhuizen bleef op zichzelf. In de jaren 70 is de polder opgegaan in het waterschap Westfriesland en later in HHNK.